izdelava vizitk za podjetja

izdelava vizitk za podjetja

Vizitka predstavlja pomemben prvi stik s stranko, zato mora biti dovolj elegantna in unikatna, hkrati pa mora vključiti vse pomembne podatke. Glede na to, da vizitka ponuja razmeroma majhen grafični prostor, morajo biti grafični elementi, ki so vključeni v podobo, izbrani zelo premišljeno. Poskrbel bom, da bodo na vizitki na vidnih mestih izpostavljeni vsi pomembni podatki in da bo celostna podoba vizitke usklajena z obstoječo podobo vašega podjetja. S profesionalnim pristopom bo vaša vizitka izstopala tako v estetskem smislu, kot tudi s premišljenim prikazom pomembnih informacij.