Vizitke

Vizitke

Vizitke

Vizitke predstavljajo pomemben prvi stik s stranko, zato morajo biti dovolj elegantne in unikatne, hkrati pa morajo vključiti vse pomembne podatke. Glede na to, da vizitka ponuja razmeroma majhen grafični prostor, morajo biti grafični elementi, ki so vključeni v podobo, izbrani zelo premišljeno. Poskrbel bom, da bodo na vizitki na vidnih mestih izpostavljeni vsi pomembni podatki in da bo celostna podoba vizitke usklajena z obstoječo podobo vašega podjetja. S profesionalnim pristopom bo vaša vizitka izstopala tako v estetskem smislu, kot tudi s premišljenim prikazom pomembnih informacij.

***Poskrbel bom da bodo vizitke narejene kvalitetno in profesionalno. ***