Oblikovanje katalogov

Oblikovanje katalogov

Katalog / prospekt je seznam izdelkov ali storitev, ki so na prodaj, s svojim opisom in cenami objavljena v tiskani ali elektronski (e-katalog) obliki.

Je močno orodje za trženje, ki lahko pridobiva stranke, poveča prodajo in širi besedo o izdelkih in storitvah. Pravilno oblikovanje katalogov poveča učinkovitost in rezultate. Dobro oblikovanje katalogov / prospektov, prav tako potencialnemu kupcu veliko pove o izdelku in ga posredno prepriča o izdelku, čeprav ga sploh ne vidi v živo.

Izdelali vam ga bomo od idejnega osnutka do končnega izdelka. Z vami se bomo posvetovali o tonu sporočilnosti. Organiziramo vse komponente, ki so za tiskovino potrebne. Le tako je med procesom celovit nadzor nad delom in zagotovljena maksimalna kvaliteta končnega izdelka.