Oblikovanje kataloga

oblikovanje kataloga

Oblikovanje kataloga

Katalog je neke vrste obraz podjetja in je lahko tudi prvi kontakt stranke s podjetjem.

Če je oblikovanje katalogov pravilno urejeno, to privabi stranko, da naredi korak naprej in kontaktira podjetje in morda na koncu celo opravi nakup, če pa katalog ni lepo oblikovan, pa lahko stranka predvideva, da tudi storitev ali izdelek ne bo na nivoju.