Oblikovanje celostne grafične podobe

oblikovanje celostne grafične podobe

Oblikovanje celostne grafične podobe

Ali se zanimate za oblikovanje cgp? Bi radi predstavili svojo dejavnost,storitev promocijo in potrebujete grafičnega oblikovalca? Skrbi so odveč, saj je pri meni oblikovanje hitro ter ugodno. Grafično oblikovanje izpod mojih rok bo zaključeno v najkrajšem možnem času. Končni rezultat bo rezultat mojega dela in vaših želja. Imate željo po več, ne le po grafičnem oblikovanju? Izdelal vam bom še reklamne animcaije, video oglase, spletne stvari in še kaj. Meni najpomembnejše vrednote pri mojem delu so hitrost, kakovostni izdelek ter odlična cena.

Osnovni elementi celostne podobe podjetja so poslovna vizitka, dopisni list, račun, pisemska ovojnica in žig. Ostale poslovne tiskovine so še poslovne mape, katalogi, brošure, obrazci, pogodbe. Poleg poslovnih so pomembne tudi promocijske tiskovine, preko katerih se podjetje pojavlja v širši javnosti. To so oglasi v revijah, plakati, letaki in naslovne table, ki označujejo podjetje ter enotno oblikovane nalepke na prevoznih sredstvih. Med pomembnejše dele celostne grafične podobe spadajo tudi spletna stran podjetja ter spletni oglasi, ki v današnjem času predstavljajo ključno vlogo v oglaševanju.

Celostna grafična podoba za vsa podjetja.*